Перейти до основного вмісту

Перелік освітніх програм в установі

Примітка. Інформація отримується з джерела registry.edbo.gov.ua.
Назва установи Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Скорочена назва КПІ ім. Ігоря Сікорського
Код в ЄДЕБО 174
Форма власності Державна
Посилання на офіційний сайтhttp://kpi.ua
СпеціальністьНазва ОПАкредитованоКількість здобувачів
1Бакалавр
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтволіцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5454
дійсний до 01.07.2026
83
2Бакалавр
035 Філологія
035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійськаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5444
дійсний до 16.06.2025
212
3Бакалавр
035 Філологія
035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецькаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5443
дійсний до 16.06.2025
44
4Бакалавр
035 Філологія
035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французькаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5442
дійсний до 16.06.2025
36
5Бакалавр
051 Економіка
Бізнес-аналітикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017605
дійсний до 01.07.2025
0
6Бакалавр
051 Економіка
Економіка і бізнесліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017605
дійсний до 01.07.2025
52
7Бакалавр
051 Економіка
Економіка бізнес-підприємстваліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017605
дійсний до 01.07.2025
42
8Бакалавр
051 Економіка
Економіка підприємстваліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017605
дійсний до 01.07.2025
0
9Бакалавр
051 Економіка
Економічна аналітикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017605
дійсний до 01.07.2025
39
10Бакалавр
051 Економіка
Економічна кібернетикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017605
дійсний до 01.07.2025
35
11Бакалавр
051 Економіка
Міжнародна економікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017605
дійсний до 01.07.2025
75
12Бакалавр
051 Економіка
Управління персоналом та економіка праціліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017605
дійсний до 01.07.2025
0
13Бакалавр
053 Психологія
Прикладна психологіяне ліцензовано / не акредитовано115
14Бакалавр
054 Соціологія
Врегулювання конфліктів та медіаціяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5448
дійсний до 01.07.2026
55
15Бакалавр
054 Соціологія
Соціологія модернізації та науково-технічного розвиткуне ліцензовано / не акредитовано0
16Бакалавр
061 Журналістика
Видавнича справа та редагуванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 4992
дійсний до 01.07.2028
17
17Бакалавр
061 Журналістика
Реклама і зв'язки з громадськістюліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 4993
дійсний до 01.07.2028
99
18Бакалавр
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Фінансовий менеджментне ліцензовано / не акредитовано0
19Бакалавр
073 Менеджмент
Логістикане ліцензовано / не акредитовано52
20Бакалавр
073 Менеджмент
Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 326
дійсний до 26.05.2025
0
21Бакалавр
073 Менеджмент
Менеджментне ліцензовано / не акредитовано0
22Бакалавр
073 Менеджмент
Менеджмент і бізнес-адмініструванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5440
дійсний до 26.05.2025
343
23Бакалавр
073 Менеджмент
Менеджмент інвестицій та інноваційне ліцензовано / не акредитовано0
24Бакалавр
073 Менеджмент
Менеджмент інноваційне ліцензовано / не акредитовано0
25Бакалавр
073 Менеджмент
Менеджмент міжнародних проектівне ліцензовано / не акредитовано0
26Бакалавр
073 Менеджмент
Менеджмент міжнародного бізнесуне ліцензовано / не акредитовано124
27Бакалавр
073 Менеджмент
Управління бізнесом, інновації та підприємництвоне ліцензовано / не акредитовано0
28Бакалавр
075 Маркетинг
Бізнес-аналітикане ліцензовано / не акредитовано0
29Бакалавр
075 Маркетинг
Промисловий маркетингліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5455
дійсний до 01.07.2026
235
30Бакалавр
081 Право
Господарське та адміністративне право і процесне ліцензовано / не акредитовано0
31Бакалавр
081 Право
Праволіцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5032
дійсний до 01.07.2028
344
32Бакалавр
101 Екологія
Екологічна безпекаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5467
дійсний до 01.07.2028
66
33Бакалавр
104 Фізика та астрономія
Комп’ютерне моделювання фізичних процесівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5466
дійсний до 01.07.2028
29
34Бакалавр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Високі фізичні технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
35Бакалавр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5453
дійсний до 01.07.2026
43
36Бакалавр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Фізика живих системне ліцензовано / не акредитовано0
37Бакалавр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Фізика новітніх джерел енергіїне ліцензовано / не акредитовано0
38Бакалавр
111 Математика
Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних системне ліцензовано / не акредитовано0
39Бакалавр
111 Математика
Страхова та фінансова математикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5044
дійсний до 01.07.2028
116
40Бакалавр
113 Прикладна математика
Математичні методи комп'ютерного моделюванняне ліцензовано / не акредитовано0
41Бакалавр
113 Прикладна математика
Математичні методи криптографічного захисту інформаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5481
дійсний до 01.07.2028
47
42Бакалавр
113 Прикладна математика
Математичні методи моделювання , розпізнавання образів та безпеки данихне ліцензовано / не акредитовано0
43Бакалавр
113 Прикладна математика
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зоруліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5483
дійсний до 01.07.2028
44
44Бакалавр
113 Прикладна математика
Наука про дані та математичне моделюванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5482
дійсний до 01.07.2028
218
45Бакалавр
113 Прикладна математика
Наука про данні та математичне моделюванняне ліцензовано / не акредитовано0
46Бакалавр
113 Прикладна математика
Прикладна криптологіяне ліцензовано / не акредитовано0
47Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологійне ліцензовано / не акредитовано9
48Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиціліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8167
дійсний до 01.07.2029
240
49Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інформаційних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5465
дійсний до 01.07.2028
304
50Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих системне ліцензовано / не акредитовано0
51Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5464
дійсний до 01.07.2028
192
52Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних та інформаційно-пошукових системне ліцензовано / не акредитовано0
53Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп`ютеризованих системне ліцензовано / не акредитовано0
54Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем управлінняне ліцензовано / не акредитовано0
55Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем та технологійне ліцензовано / не акредитовано0
56Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5463
дійсний до 01.07.2028
239
57Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення розподілених системне ліцензовано / не акредитовано0
58Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроївне ліцензовано / не акредитовано0
59Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних системне ліцензовано / не акредитовано0
60Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологійне ліцензовано / не акредитовано0
61Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних системне ліцензовано / не акредитовано0
62Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мережне ліцензовано / не акредитовано0
63Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових системне ліцензовано / не акредитовано0
64Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення розподілених системне ліцензовано / не акредитовано0
65Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Технології програмування комп'ютерних системне ліцензовано / не акредитовано0
66Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислюванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5462
дійсний до 01.07.2028
110
67Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектамиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017606
дійсний до 01.07.2025
0
68Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Інформаційні технології в біології та медициніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017606
дійсний до 01.07.2025
0
69Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Інформаційні технології моніторингу довкілляліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017606
дійсний до 01.07.2025
0
70Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Геометричне моделювання в інформаційних системахліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017606
дійсний до 01.07.2025
0
71Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язкуліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5480
дійсний до 01.07.2028
0
72Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні технології в біології та медициніліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7664
дійсний до 01.07.2029
216
73Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг процесів і системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017606
дійсний до 01.07.2025
0
74Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017606
дійсний до 01.07.2025
5
75Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Системи і методи штучного інтелектуліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5461
дійсний до 01.07.2028
172
76Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Системи штучного інтелектуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017606
дійсний до 01.07.2025
0
77Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Системне проектування сервісівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017606
дійсний до 01.07.2025
0
78Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Цифрові технології в енергетиціліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7648
дійсний до 01.07.2029
320
79Бакалавр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектамиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 1192653
дійсний до 01.07.2026
0
80Бакалавр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні системи та технології проектуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 1192653
дійсний до 01.07.2026
0
81Бакалавр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні технології в біології та медициніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 1192653
дійсний до 01.07.2026
0
82Бакалавр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні технології моніторингу довкілляліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 1192653
дійсний до 01.07.2026
0
83Бакалавр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні управляючі системи та технологіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 1192653
дійсний до 01.07.2026
0
84Бакалавр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Геометричне моделювання в інформаційних системахліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 1192653
дійсний до 01.07.2026
0
85Бакалавр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Системи штучного інтелектуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 1192653
дійсний до 01.07.2026
0
86Бакалавр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Системне проектування сервісівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 1192653
дійсний до 01.07.2026
0
87Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Інженерія комп'ютерних систем та мережне ліцензовано / не акредитовано0
88Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережіне ліцензовано / не акредитовано1
89Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Комп'ютерна інженеріяне ліцензовано / не акредитовано0
90Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Комп`ютерні системи та мережіне ліцензовано / не акредитовано0
91Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні системи та компонентине ліцензовано / не акредитовано0
92Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні системи та мережіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5460
дійсний до 01.07.2028
496
93Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Системне програмуванняне ліцензовано / не акредитовано0
94Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5459
дійсний до 01.07.2028
223
95Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Спеціалізовані комп’ютерні системине ліцензовано / не акредитовано0
96Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Технології програмування для комп'ютерних систем та мережне ліцензовано / не акредитовано0
97Бакалавр
124 Системний аналіз
Системи і методи прийняття рішеньне ліцензовано / не акредитовано0
98Бакалавр
124 Системний аналіз
Системний аналіз і управлінняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5441
дійсний до 26.05.2025
334
99Бакалавр
124 Системний аналіз
Системний аналіз фінансового ринкуне ліцензовано / не акредитовано0
100Бакалавр
125 Кібербезпека
Безпека державних інформаційних ресурсівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017497
дійсний до 01.07.2028
0
101Бакалавр
125 Кібербезпека
Математичні методи кібербезпекиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017497
дійсний до 01.07.2028
0
102Бакалавр
125 Кібербезпека
Системи і технології кібербезпекиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017497
дійсний до 01.07.2028
0
103Бакалавр
125 Кібербезпека
Системи технічного захисту інформаціїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017497
дійсний до 01.07.2028
32
104Бакалавр
125 Кібербезпека
Системи, технології і математичні методи в кібербезпеціліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017497
дійсний до 01.07.2028
0
105Бакалавр
125 Кібербезпека
Системи, технології та математичні методи кібербезпекиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017497
дійсний до 01.07.2028
196
106Бакалавр
125 Кібербезпека та захист інформації
Безпека державних інформаційних ресурсівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017498
дійсний до 01.07.2028
0
107Бакалавр
125 Кібербезпека та захист інформації
Системи технічного захисту інформаціїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017498
дійсний до 01.07.2028
0
108Бакалавр
125 Кібербезпека та захист інформації
Системи, технології та математичні методи кібербезпекиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017498
дійсний до 01.07.2028
14
109Бакалавр
126 Інформаційні системи та технології
Інтегровані інформаційні системиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5451
дійсний до 01.07.2026
197
110Бакалавр
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні управляючі системи та технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5450
дійсний до 01.07.2026
180
111Бакалавр
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційне забезпечення робототехнічних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5452
дійсний до 01.07.2026
177
112Бакалавр
126 Інформаційні системи та технології
Комп'ютеризовані системи управлінняне ліцензовано / не акредитовано0
113Бакалавр
126 Інформаційні системи та технології
Комп'ютеризовані та робототехнічні системине ліцензовано / не акредитовано0
114Бакалавр
131 Прикладна механіка
Інженерія логістичних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
115Бакалавр
131 Прикладна механіка
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологійліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8193
дійсний до 01.07.2029
81
116Бакалавр
131 Прикладна механіка
Інжиніринг паковань та пакувального обладнанняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5477
дійсний до 01.07.2028
27
117Бакалавр
131 Прикладна механіка
Інструментальні системи інженерного дизайнуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
1
118Бакалавр
131 Прикладна механіка
Інформаційні системи та технології в авіабудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
119Бакалавр
131 Прикладна механіка
Інформаційні системи та технології в машинобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
120Бакалавр
131 Прикладна механіка
Автоматизовані та роботизовані механічні системиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № ARACIS_2024_2
дійсний до 12.07.2028
68
121Бакалавр
131 Прикладна механіка
Автоматизовані технологічні системи у зварюванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
122Бакалавр
131 Прикладна механіка
Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
123Бакалавр
131 Прикладна механіка
Динаміка і міцність машинліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5479
дійсний до 01.07.2028
29
124Бакалавр
131 Прикладна механіка
Конструювання та дизайн машинліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5478
дійсний до 01.07.2028
84
125Бакалавр
131 Прикладна механіка
Лазерні системи в біології та медициніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
126Бакалавр
131 Прикладна механіка
Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
127Бакалавр
131 Прикладна механіка
Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
128Бакалавр
131 Прикладна механіка
Машини і технології пакованняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
129Бакалавр
131 Прикладна механіка
Мехатронні системи в машинобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
130Бакалавр
131 Прикладна механіка
Обладнання та технології виробів з наноструктурних та композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
131Бакалавр
131 Прикладна механіка
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
132Бакалавр
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка пластичності матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
133Бакалавр
131 Прикладна механіка
Робототехнікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
134Бакалавр
131 Прикладна механіка
Системи комп’ютерних технологій пластичного формоутворення в машинобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
135Бакалавр
131 Прикладна механіка
Споріднені технології зварювання та ресурсозбереженняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
136Бакалавр
131 Прикладна механіка
Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
137Бакалавр
131 Прикладна механіка
Технології виготовлення літальних апаратівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
138Бакалавр
131 Прикладна механіка
Технології виробництва літальних апаратівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5052
дійсний до 01.07.2028
51
139Бакалавр
131 Прикладна механіка
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
140Бакалавр
131 Прикладна механіка
Технології композиційних та наноструктурних конструкційліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
141Бакалавр
131 Прикладна механіка
Технології машинобудуванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5053
дійсний до 01.07.2028
55
142Бакалавр
131 Прикладна механіка
Технології та інжиніринг у зварюванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
143Бакалавр
131 Прикладна механіка
Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхоньліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017607
дійсний до 01.07.2025
0
144Бакалавр
132 Матеріалознавство
Інженерія та нанотехнології покриттівне ліцензовано / не акредитовано0
145Бакалавр
132 Матеріалознавство
Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавствіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5458
дійсний до 01.07.2028
34
146Бакалавр
132 Матеріалознавство
Комп’ютерний дизайн матеріалів та нанотехнологіїне ліцензовано / не акредитовано0
147Бакалавр
132 Матеріалознавство
Матеріалознавство порошкових композитів і покриттівне ліцензовано / не акредитовано0
148Бакалавр
132 Матеріалознавство
Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробкине ліцензовано / не акредитовано0
149Бакалавр
132 Матеріалознавство
Металознавство та процеси термічної обробкине ліцензовано / не акредитовано0
150Бакалавр
132 Матеріалознавство
Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделюванняне ліцензовано / не акредитовано0
151Бакалавр
132 Матеріалознавство
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5457
дійсний до 01.07.2028
43
152Бакалавр
132 Матеріалознавство
Фізичне матеріалознавствоне ліцензовано / не акредитовано0
153Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
67
154Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
155Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництвліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
156Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництваліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
157Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
158Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництвліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
159Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництваліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
160Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Інструментальні системи та технології формоутворення деталейліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
161Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Комп'ютеризовані поліграфічні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
45
162Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженеріїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
60
163Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Металорізальні верстати та системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
164Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництвліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
13
165Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництвліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
166Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017608
дійсний до 01.07.2027
0
167Бакалавр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Інженерія авіаційних та ракетно-космічних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017609
дійсний до 01.07.2029
97
168Бакалавр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Інженерія безпілотних та автономних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017609
дійсний до 01.07.2029
0
169Бакалавр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Літаки і вертольотиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017609
дійсний до 01.07.2029
47
170Бакалавр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Ракетні та космічні комплексиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017609
дійсний до 01.07.2029
0
171Бакалавр
136 Металургія
Комп'ютеризовані технології порошкової металургіїне ліцензовано / не акредитовано0
172Бакалавр
136 Металургія
Комп’ютеризовані процеси литтяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5456
дійсний до 01.07.2028
22
173Бакалавр
136 Металургія
Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литване ліцензовано / не акредитовано0
174Бакалавр
136 Металургія
Порошкова металургіяне ліцензовано / не акредитовано0
175Бакалавр
136 Металургія
Спеціальна металургіяне ліцензовано / не акредитовано0
176Бакалавр
136 Металургія
Художнє та ювелірне литвоне ліцензовано / не акредитовано0
177Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5474
дійсний до 01.07.2028
35
178Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексівне ліцензовано / не акредитовано0
179Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг електротехнічних комплексівне ліцензовано / не акредитовано0
180Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні машини і апаратиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5067
дійсний до 01.07.2028
26
181Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні системи і мережіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5066
дійсний до 01.07.2028
40
182Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні станціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5046
дійсний до 01.07.2028
31
183Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільністьліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5475
дійсний до 01.07.2028
35
184Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництвне ліцензовано / не акредитовано0
185Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплексиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5476
дійсний до 01.07.2028
28
186Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні та мехатронні комплексине ліцензовано / не акредитовано0
187Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5471
дійсний до 01.07.2028
44
188Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент та енергоефективніcтьне ліцензовано / не акредитовано0
189Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5068
дійсний до 01.07.2028
47
190Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи електропостачанняне ліцензовано / не акредитовано0
191Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи енергозабезпеченняне ліцензовано / не акредитовано0
192Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи забезпечення споживачів електричною енергієюліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5473
дійсний до 01.07.2028
28
193Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Управління, захист та автоматизація енергосистемліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5472
дійсний до 01.07.2028
40
194Бакалавр
142 Енергетичне машинобудування
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5470
дійсний до 01.07.2028
21
195Бакалавр
142 Енергетичне машинобудування
Тепло- і парогенеруючі установкине ліцензовано / не акредитовано0
196Бакалавр
143 Атомна енергетика
Атомні електричні станціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5469
дійсний до 01.07.2028
93
197Бакалавр
144 Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних системне ліцензовано / не акредитовано0
198Бакалавр
144 Теплоенергетика
Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиціне ліцензовано / не акредитовано0
199Бакалавр
144 Теплоенергетика
Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереженняне ліцензовано / не акредитовано0
200Бакалавр
144 Теплоенергетика
Теплові електричні станціїне ліцензовано / не акредитовано0
201Бакалавр
144 Теплоенергетика
Теплові електричні станції та установкине ліцензовано / не акредитовано0
202Бакалавр
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанційліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5468
дійсний до 01.07.2028
73
203Бакалавр
144 Теплоенергетика
Теплофізикане ліцензовано / не акредитовано0
204Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5399
дійсний до 01.07.2028
83
205Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизоване управління технологічними процесамине ліцензовано / не акредитовано0
206Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютеризовані системи управлінняне ліцензовано / не акредитовано0
207Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
208Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванніліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5398
дійсний до 01.07.2028
206
209Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладівне ліцензовано / не акредитовано0
210Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладівне ліцензовано / не акредитовано0
211Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керуванняне ліцензовано / не акредитовано0
212Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностикине ліцензовано / не акредитовано0
213Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництване ліцензовано / не акредитовано0
214Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництване ліцензовано / не акредитовано0
215Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютеризовані та робототехнічні системине ліцензовано / не акредитовано0
216Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютерно- інтегровані технології та системи точної механікине ліцензовано / не акредитовано0
217Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механікине ліцензовано / не акредитовано0
218Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексівне ліцензовано / не акредитовано0
219Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностикине ліцензовано / не акредитовано0
220Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Технічні та програмні засоби автоматизаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5400
дійсний до 01.07.2028
144
221Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5390
дійсний до 01.07.2028
61
222Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпекине ліцензовано / не акредитовано0
223Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології та системине ліцензовано / не акредитовано1
224Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механікине ліцензовано / не акредитовано0
225Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванніне ліцензовано / не акредитовано0
226Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингуне ліцензовано / не акредитовано0
227Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механікине ліцензовано / не акредитовано0
228Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингуне ліцензовано / не акредитовано0
229Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедичні прилади іінформаційні системине ліцензовано / не акредитовано0
230Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедичні прилади та інформаційні системине ліцензовано / не акредитовано0
231Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системине ліцензовано / не акредитовано0
232Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична вимірювальна технікане ліцензовано / не акредитовано0
233Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Медичні прилади і системине ліцензовано / не акредитовано0
234Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна технікане ліцензовано / не акредитовано0
235Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
236Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Фотоніка та оптоінформатикане ліцензовано / не акредитовано0
237Бакалавр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемахне ліцензовано / не акредитовано0
238Бакалавр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Електронні біомедичні системи і технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
239Бакалавр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Електронні мікро- і наносистеми та технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5402
дійсний до 01.07.2028
32
240Бакалавр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наноелектронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5403
дійсний до 01.07.2028
41
241Бакалавр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наноелектронні прилади і пристроїне ліцензовано / не акредитовано0
242Бакалавр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікроелектронні інформаційні системине ліцензовано / не акредитовано0
243Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017500
дійсний до 01.07.2025
0
244Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
42
245Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
0
246Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5397
дійсний до 01.07.2028
7
247Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології в'яжучих речовинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
0
248Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології кераміки та склаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
0
249Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавокліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017500
дійсний до 01.07.2025
0
250Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавокліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
38
251Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних і органічних в'яжучих матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
0
252Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
1
253Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
65
254Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017500
дійсний до 01.07.2025
1
255Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
0
256Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищенняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017500
дійсний до 01.07.2025
0
257Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищенняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
41
258Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології органічних речовинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
38
259Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології органічних речовинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017500
дійсний до 01.07.2025
0
260Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017499
дійсний до 01.07.2025
0
261Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017500
дійсний до 01.07.2025
0
262Бакалавр
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5396
дійсний до 01.07.2028
158
263Бакалавр
162 Біотехнології та біоінженерія
Екологічна біотехнологія та біоенергетикане ліцензовано / не акредитовано0
264Бакалавр
162 Біотехнології та біоінженерія
Молекулярна біотехнологіяне ліцензовано / не акредитовано0
265Бакалавр
162 Біотехнології та біоінженерія
Промислова біотехнологіяне ліцензовано / не акредитовано0
266Бакалавр
163 Біомедична інженерія
Біомедична інженеріяне ліцензовано / не акредитовано0
267Бакалавр
163 Біомедична інженерія
Біомедична інформатикане ліцензовано / не акредитовано0
268Бакалавр
163 Біомедична інженерія
Клінічна інженеріяне ліцензовано / не акредитовано0
269Бакалавр
163 Біомедична інженерія
Медична інженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5380
дійсний до 01.07.2027
0
270Бакалавр
163 Біомедична інженерія
Медична інженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5380
дійсний до 01.07.2027
57
271Бакалавр
163 Біомедична інженерія
Реабілітаційна інженеріяне ліцензовано / не акредитовано0
272Бакалавр
163 Біомедична інженерія
Регенеративна та біофармацевтична інженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5389
дійсний до 01.07.2028
0
273Бакалавр
163 Біомедична інженерія
Регенеративна та біофармацевтична інженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5389
дійсний до 01.07.2028
43
274Бакалавр
171 Електроніка
Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5395
дійсний до 01.07.2028
27
275Бакалавр
171 Електроніка
Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5395
дійсний до 01.07.2028
0
276Бакалавр
171 Електроніка
Акустичні мультимедійні технології та системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017501
дійсний до 01.07.2025
0
277Бакалавр
171 Електроніка
Акустичний моніторинг, біо- та психоакустикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017501
дійсний до 01.07.2025
0
278Бакалавр
171 Електроніка
Біоакустичні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017501
дійсний до 01.07.2025
0
279Бакалавр
171 Електроніка
Електронні компоненти і системиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № ARACIS_2024_1
дійсний до 12.07.2028
7
280Бакалавр
171 Електроніка
Електронні компоненти і системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017502
дійсний до 01.07.2025
0
281Бакалавр
171 Електроніка
Електронні прилади та пристроїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5322
дійсний до 01.07.2028
36
282Бакалавр
171 Електроніка
Електронні прилади та пристроїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5322
дійсний до 01.07.2028
1
283Бакалавр
171 Електроніка
Електронні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017501
дійсний до 01.07.2025
0
284Бакалавр
171 Електроніка
Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речейліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5394
дійсний до 01.07.2028
0
285Бакалавр
171 Електроніка
Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речейліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5394
дійсний до 01.07.2028
36
286Бакалавр
171 Електроніка
Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехнікиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017501
дійсний до 01.07.2025
0
287Бакалавр
171 Електроніка
Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017501
дійсний до 01.07.2025
0
288Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Інженерія та програмування інфокомунікаційліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5406
дійсний до 01.07.2028
0
289Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Інтелектуальні технології радіоелектронної технікиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017504
дійсний до 01.07.2026
0
290Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Інформаційна та комунікаційна радіоінженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017504
дійсний до 01.07.2026
0
291Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Інформаційно-комунікаційні технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5407
дійсний до 01.07.2028
0
292Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5405
дійсний до 01.07.2028
12
293Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Радіотехнічні комп'ютеризовані системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017504
дійсний до 01.07.2026
3
294Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Системи електронних комунікацій та Інтернету речейліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017504
дійсний до 01.07.2026
0
295Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Спеціальні системи електронних комунікаційліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017504
дійсний до 01.07.2026
0
296Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Технології радіоелектронної боротьбиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017504
дійсний до 01.07.2026
0
297Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія та програмування інфокомунікаційліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5406
дійсний до 01.07.2028
110
298Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної технікиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
299Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інтелектуальні технології радіоелектронної технікиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
101
300Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інформаційна та комунікаційна радіоінженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
33
301Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інформаційно-комунікаційні технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5407
дійсний до 01.07.2028
82
302Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інформаційно-обчислювальні засоби електронних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
303Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5405
дійсний до 01.07.2028
34
304Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Апаратно-програмні засоби електронних комунікаційліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
305Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Мобільні телекомунікаціїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
306Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Радіозв’язок і оброблення сигналівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
307Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Радіосистемна інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
308Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Радіотехнічні інформаційні технологіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
309Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Радіотехнічні комп'ютеризовані системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
40
310Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Системи електронних комунікацій та Інтернету речейліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
77
311Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Системи та мережі електронних комунікаційліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
312Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Спеціальні телекомунікаційні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
313Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікаціїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
314Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікаційні системи та мережіліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017503
дійсний до 01.07.2026
0
315Бакалавр
173 Авіоніка
Авіонікане ліцензовано / не акредитовано0
316Бакалавр
173 Авіоніка
Системи керування літальними апаратами та комплексамиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5323
дійсний до 01.07.2028
31
317Бакалавр
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5399
дійсний до 01.07.2028
47
318Бакалавр
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванніліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5398
дійсний до 01.07.2028
167
319Бакалавр
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Технічні та програмні засоби автоматизаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5400
дійсний до 01.07.2028
82
320Бакалавр
175 Інформаційно-вимірювальні технології
Інформаційні вимірювальні технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5390
дійсний до 01.07.2028
46
321Бакалавр
176 Мікро- та наносистемна техніка
Електронні мікро- і наносистеми та технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5402
дійсний до 01.07.2028
0
322Бакалавр
176 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наноелектронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5403
дійсний до 01.07.2028
0
323Бакалавр
183 Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища та гуманітарне розмінуванняне ліцензовано / не акредитовано0
324Бакалавр
184 Гірництво
Гірництвоне ліцензовано / не акредитовано0
325Бакалавр
184 Гірництво
Геоінженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5542
дійсний до 01.07.2028
34
326Бакалавр
184 Гірництво
Геотехнічне і міське підземне будівництвоне ліцензовано / не акредитовано0
327Бакалавр
184 Гірництво
розробка родовищ та видобування корисних копалинне ліцензовано / не акредитовано0
328Бакалавр
186 Видавництво та поліграфія
Технології друкованих і електронних виданьліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5445
дійсний до 16.06.2025
169
329Бакалавр
227 Терапія та реабілітація
227.01 Фізична терапія
Фізична терапія, ерготерапіяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5590
дійсний до 01.07.2028
53
330Бакалавр
227 Фізична реабілітація
Фізична реабілітаціяне ліцензовано / не акредитовано0
331Бакалавр
227 Фізична терапія, ерготерапія
Фізична терапіяне ліцензовано / не акредитовано0
332Бакалавр
227 Фізична терапія, ерготерапія
Фізична терапія, ерготерапіяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5590
дійсний до 01.07.2028
48
333Бакалавр
231 Соціальна робота
Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльністьліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5449
дійсний до 01.07.2026
79
334Бакалавр
281 Публічне управління та адміністрування
Адміністративний менеджментліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5446
дійсний до 23.07.2025
61
335Бакалавр
281 Публічне управління та адміністрування
Електронне урядуванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5447
дійсний до 23.07.2025
4
336Магістр
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтволіцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5490
дійсний до 01.07.2026
11
337Магістр
032 Історія та археологія
Європейські студіїне ліцензовано / не акредитовано0
338Магістр
035 Філологія
035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійськаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5486
дійсний до 01.07.2026
39
339Магістр
035 Філологія
035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецькаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5487
дійсний до 01.07.2026
4
340Магістр
035 Філологія
035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французькаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5485
дійсний до 01.07.2026
4
341Магістр
051 Економіка
Бізнес-аналітикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017610
дійсний до 01.07.2025
0
342Магістр
051 Економіка
Економіка і бізнесліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017610
дійсний до 01.07.2025
23
343Магістр
051 Економіка
Економіка бізнес-підприємстваліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017610
дійсний до 01.07.2025
1
344Магістр
051 Економіка
Економіка підприємстваліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017610
дійсний до 01.07.2025
0
345Магістр
051 Економіка
Економіка підприємтстваліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017610
дійсний до 01.07.2025
0
346Магістр
051 Економіка
Економічна аналітикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017610
дійсний до 01.07.2025
18
347Магістр
051 Економіка
Економічна кібернетикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017610
дійсний до 01.07.2025
0
348Магістр
051 Економіка
Міжнародна економікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017610
дійсний до 01.07.2025
29
349Магістр
054 Соціологія
Аналітика соціальних данихліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017611
дійсний до 01.07.2025
3
350Магістр
054 Соціологія
Врегулювання конфліктів та медіаціяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6893
дійсний до 01.07.2029
15
351Магістр
054 Соціологія
Врегулювання конфліктів та медіаціяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017611
дійсний до 01.07.2025
0
352Магістр
054 Соціологія
Соціологія модернізації та науково-технічного розвиткуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017611
дійсний до 01.07.2025
0
353Магістр
061 Журналістика
Видавнича справа та редагуванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6088
дійсний до 21.11.2024
3
354Магістр
061 Журналістика
Реклама і зв'язки з громадськістюліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6089
дійсний до 21.11.2024
22
355Магістр
073 Менеджмент
Логістикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5518
дійсний до 01.07.2028
18
356Магістр
073 Менеджмент
Менеджмент і бізнес-адмініструванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5517
дійсний до 01.07.2028
49
357Магістр
073 Менеджмент
Менеджмент інвестицій та інноваційне ліцензовано / не акредитовано0
358Магістр
073 Менеджмент
Менеджмент інноваційне ліцензовано / не акредитовано0
359Магістр
073 Менеджмент
Менеджмент міжнародних проектівне ліцензовано / не акредитовано0
360Магістр
073 Менеджмент
Менеджмент міжнародного бізнесуліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5516
дійсний до 01.07.2028
17
361Магістр
073 Менеджмент
Управління у сфері оборонно-промислового комплексуне ліцензовано / не акредитовано0
362Магістр
073 Менеджмент
Якість, стандартизація та сертифікаціяне ліцензовано / не акредитовано0
363Магістр
074 Публічне управління та адміністрування
Адміністративний менеджментне ліцензовано / не акредитовано0
364Магістр
074 Публічне управління та адміністрування
Електронне урядуванняне ліцензовано / не акредитовано0
365Магістр
075 Маркетинг
Промисловий маркетингліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5491
дійсний до 01.07.2026
23
366Магістр
081 Право
Інформаційне право та право інтелектуальної власностіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5514
дійсний до 01.07.2028
17
367Магістр
081 Право
Господарське та адміністративне право і процесліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5515
дійсний до 01.07.2028
34
368Магістр
101 Екологія
Екологічна безпекаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5513
дійсний до 01.07.2028
7
369Магістр
104 Фізика та астрономія
Комп'ютерне моделювання фізичних процесівне ліцензовано / не акредитовано0
370Магістр
104 Фізика та астрономія
Комп’ютерне моделювання фізичних процесівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5494
дійсний до 01.07.2027
4
371Магістр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Високі фізичні технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
372Магістр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Високі фізичні технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
373Магістр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізикане ліцензовано / не акредитовано0
374Магістр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5489
дійсний до 01.07.2026
13
375Магістр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Фізика живих системне ліцензовано / не акредитовано0
376Магістр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Фізика новітніх джерел енергіїне ліцензовано / не акредитовано0
377Магістр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Фізика новітніх джерел енергіїне ліцензовано / не акредитовано0
378Магістр
111 Математика
Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних системне ліцензовано / не акредитовано0
379Магістр
111 Математика
Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних системне ліцензовано / не акредитовано0
380Магістр
111 Математика
Страхова та фінансова математикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5492
дійсний до 01.07.2027
7
381Магістр
111 Математика
Страхова та фінансова математикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5493
дійсний до 01.07.2027
10
382Магістр
113 Прикладна математика
Аналітичні методи безпеки інформаціїне ліцензовано / не акредитовано0
383Магістр
113 Прикладна математика
Аналітичні методи безпеки інформаціїне ліцензовано / не акредитовано0
384Магістр
113 Прикладна математика
Математичні методи комп'ютерного моделюванняне ліцензовано / не акредитовано0
385Магістр
113 Прикладна математика
Математичні методи комп'ютерного моделюванняне ліцензовано / не акредитовано0
386Магістр
113 Прикладна математика
Математичні методи криптографічного захисту інформаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5524
дійсний до 01.07.2028
13
387Магістр
113 Прикладна математика
Математичні методи криптографічного захисту інформаціїне ліцензовано / не акредитовано0
388Магістр
113 Прикладна математика
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки данихне ліцензовано / не акредитовано0
389Магістр
113 Прикладна математика
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки данихне ліцензовано / не акредитовано0
390Магістр
113 Прикладна математика
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зоруліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5523
дійсний до 01.07.2028
18
391Магістр
113 Прикладна математика
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зоруне ліцензовано / не акредитовано0
392Магістр
113 Прикладна математика
Наука про дані та математичне моделюванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5522
дійсний до 01.07.2028
13
393Магістр
113 Прикладна математика
Наука про дані та математичне моделюванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5512
дійсний до 01.07.2028
11
394Магістр
113 Прикладна математика
Прикладна криптологіяне ліцензовано / не акредитовано0
395Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологійліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
1
396Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологійліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
397Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиціліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8544
дійсний до 01.07.2029
6
398Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиціліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6518
дійсний до 01.07.2029
44
399Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інформаційних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
400Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інформаційних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5509
дійсний до 01.07.2028
35
401Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
402Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
403Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
404Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
405Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
406Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5510
дійсний до 01.07.2028
45
407Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних та інформаційно-пошукових системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
408Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних та інформаційно-пошукових системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
409Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
10
410Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5511
дійсний до 01.07.2028
36
411Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5521
дійсний до 01.07.2028
16
412Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення розподілених системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
413Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення розподілених системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
414Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроївліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
415Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
416Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологійліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
417Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологійліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
418Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
419Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
420Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мережліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
421Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мережліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
422Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення комп'ютерних та інформаційно-пошукових системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
423Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
424Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення розподілених системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
425Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення розподілених системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017613
дійсний до 01.07.2025
0
426Магістр
122 Комп'ютерні науки
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислюванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5040
дійсний до 01.07.2028
24
427Магістр
122 Комп'ютерні науки
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислюванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
428Магістр
122 Комп'ютерні науки
Інтелектуальний аналіз даних і бізнес-аналітикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
429Магістр
122 Комп'ютерні науки
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектамиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
430Магістр
122 Комп'ютерні науки
Інформаційні системи та технології проектуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
431Магістр
122 Комп'ютерні науки
Інформаційні технології в біології та медициніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
432Магістр
122 Комп'ютерні науки
Інформаційні технології моніторингу довкілляліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
433Магістр
122 Комп'ютерні науки
Геометричне моделювання в інформаційних системахліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
434Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні наукиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7647
дійсний до 01.07.2029
16
435Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язкуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
436Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні технології в біології та медициніліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5039
дійсний до 01.07.2028
23
437Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні технології в біології та медициніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
438Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
439Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
440Магістр
122 Комп'ютерні науки
Системи і методи штучного інтелектуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
441Магістр
122 Комп'ютерні науки
Системи і методи штучного інтелектуліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5034
дійсний до 01.07.2028
28
442Магістр
122 Комп'ютерні науки
Системи штучного інтелектуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
443Магістр
122 Комп'ютерні науки
Системне проектування сервісівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017614
дійсний до 01.07.2025
0
444Магістр
122 Комп'ютерні науки
Цифрові технології в енергетиціліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5038
дійсний до 01.07.2028
51
445Магістр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектамине ліцензовано / не акредитовано0
446Магістр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні системи та технології проектуванняне ліцензовано / не акредитовано0
447Магістр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні технології в біології та медициніне ліцензовано / не акредитовано0
448Магістр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні технології моніторингу довкілляне ліцензовано / не акредитовано0
449Магістр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформаційні управляючі системи та технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
450Магістр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Геометричне моделювання в інформаційних системахне ліцензовано / не акредитовано0
451Магістр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Системи штучного інтелектуне ліцензовано / не акредитовано0
452Магістр
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Системне проектування сервісівне ліцензовано / не акредитовано0
453Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та компонентине ліцензовано / не акредитовано0
454Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5520
дійсний до 01.07.2028
13
455Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні системи та компонентине ліцензовано / не акредитовано0
456Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні системи та мережіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5507
дійсний до 01.07.2028
32
457Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Системне програмуванняне ліцензовано / не акредитовано0
458Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Системне програмуванняне ліцензовано / не акредитовано0
459Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5519
дійсний до 01.07.2028
12
460Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5508
дійсний до 01.07.2028
29
461Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Спеціалізовані комп'ютерні системине ліцензовано / не акредитовано0
462Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Спеціалізовані комп’ютерні системине ліцензовано / не акредитовано0
463Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Технології програмування для комп'ютерних систем та мережне ліцензовано / не акредитовано0
464Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Технології програмування для комп'ютерних систем та мережне ліцензовано / не акредитовано0
465Магістр
124 Системний аналіз
Системи і методи прийняття рішеньне ліцензовано / не акредитовано0
466Магістр
124 Системний аналіз
Системний аналіз і управлінняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат:УД № 11017623
дійсний до 01.07.2025
7
467Магістр
124 Системний аналіз
Системний аналіз фінансового ринкуліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат:УД № 11017622
дійсний до 01.07.2025
30
468Магістр
125 Кібербезпека
Безпека державних інформаційних ресурсівне ліцензовано / не акредитовано0
469Магістр
125 Кібербезпека
Математичні методи кібербезпекине ліцензовано / не акредитовано0
470Магістр
125 Кібербезпека
Системи і технології кібербезпекине ліцензовано / не акредитовано0
471Магістр
125 Кібербезпека
Системи технічного захисту інформаціїне ліцензовано / не акредитовано0
472Магістр
125 Кібербезпека
Системи технічного захисту інформаціїне ліцензовано / не акредитовано0
473Магістр
125 Кібербезпека
Системи, технології та математичні методи кібербезпекиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8550
дійсний до 01.07.2029
0
474Магістр
125 Кібербезпека
Системи, технології та математичні методи кібербезпекине ліцензовано / не акредитовано0
475Магістр
125 Кібербезпека та захист інформації
Безпека державних інформаційних ресурсівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7525
дійсний до 16.04.2025
0
476Магістр
125 Кібербезпека та захист інформації
Системи технічного захисту інформаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6524
дійсний до 01.07.2029
18
477Магістр
125 Кібербезпека та захист інформації
Системи, технології та математичні методи кібербезпекиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6525
дійсний до 01.07.2029
22
478Магістр
125 Кібербезпека та захист інформації
Системи, технології та математичні методи кібербезпекиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8642
дійсний до 01.07.2029
9
479Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Інтегровані інформаційні системине ліцензовано / не акредитовано0
480Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Інтегровані інформаційні системиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6743
дійсний до 01.07.2029
42
481Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
482Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні управляючі системи та технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат:УД № 11017625
дійсний до 01.07.2025
8
483Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні управляючі системи та технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6745
дійсний до 01.07.2029
38
484Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційне забезпечення робототехнічних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6746
дійсний до 01.07.2029
36
485Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційне забезпечення робототехнічних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат:УД № 11017627
дійсний до 01.07.2025
0
486Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Комп'ютеризовані системи управлінняне ліцензовано / не акредитовано0
487Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Комп'ютеризовані та робототехнічні системине ліцензовано / не акредитовано0
488Магістр
131 Прикладна механіка
Інженерія логістичних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
489Магістр
131 Прикладна механіка
Інженерія логістичних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
490Магістр
131 Прикладна механіка
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологійліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6553
дійсний до 01.07.2029
22
491Магістр
131 Прикладна механіка
Інжиніринг паковань та пакувального обладнанняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5499
дійсний до 01.07.2028
2
492Магістр
131 Прикладна механіка
Інструментальні системи інженерного дизайнуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
493Магістр
131 Прикладна механіка
Інструментальні системи інженерного дизайнуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
494Магістр
131 Прикладна механіка
Інформаційні системи та технології в авіабудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
495Магістр
131 Прикладна механіка
Інформаційні системи та технології в машинобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
496Магістр
131 Прикладна механіка
Автоматизовані та роботизовані механічні системиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5500
дійсний до 01.07.2028
21
497Магістр
131 Прикладна механіка
Автоматизовані та роботизовані механічні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
498Магістр
131 Прикладна механіка
Автоматизовані технологічні системи у зварюванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
499Магістр
131 Прикладна механіка
Автоматизовані технологічні системи у зварюванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
500Магістр
131 Прикладна механіка
Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
501Магістр
131 Прикладна механіка
Динаміка і міцність машинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
502Магістр
131 Прикладна механіка
Динаміка і міцність машинліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5501
дійсний до 01.07.2028
22
503Магістр
131 Прикладна механіка
Конструювання та дизайн машинліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6552
дійсний до 01.07.2029
23
504Магістр
131 Прикладна механіка
Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
505Магістр
131 Прикладна механіка
Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
506Магістр
131 Прикладна механіка
Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
507Магістр
131 Прикладна механіка
Машини і технології пакованняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
508Магістр
131 Прикладна механіка
Мехатронні системи в машинобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
509Магістр
131 Прикладна механіка
Обладнання та технології виробів з наноструктурних та композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
510Магістр
131 Прикладна механіка
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
511Магістр
131 Прикладна механіка
Прикладна механікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8195
дійсний до 01.07.2029
15
512Магістр
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка пластичності матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
513Магістр
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка пластичності матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
514Магістр
131 Прикладна механіка
Робототехнікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
515Магістр
131 Прикладна механіка
Системи комп'ютерних технологій пластичного формоутворення в машинобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
516Магістр
131 Прикладна механіка
Системи комп’ютерних технологій пластичного формоутворення в машинобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
517Магістр
131 Прикладна механіка
Споріднені технології зварювання та ресурсозбереженняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
518Магістр
131 Прикладна механіка
Споріднені технології зварювання та ресурсозбереженняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
519Магістр
131 Прикладна механіка
Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
520Магістр
131 Прикладна механіка
Технології виготовлення літальних апаратівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
521Магістр
131 Прикладна механіка
Технології виробництва літальних апаратівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
522Магістр
131 Прикладна механіка
Технології виробництва літальних апаратівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5502
дійсний до 01.07.2028
12
523Магістр
131 Прикладна механіка
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
524Магістр
131 Прикладна механіка
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
525Магістр
131 Прикладна механіка
Технології композиційних та наноструктурних конструкційліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
526Магістр
131 Прикладна механіка
Технології композиційних та наноструктурних конструкційліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
527Магістр
131 Прикладна механіка
Технології машинобудуванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5503
дійсний до 01.07.2028
17
528Магістр
131 Прикладна механіка
Технології машинобудуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
529Магістр
131 Прикладна механіка
Технології озброєння та засобів безпекиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
530Магістр
131 Прикладна механіка
Технології та інжиніринг у зварюванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
531Магістр
131 Прикладна механіка
Технології та інжиніринг у зварюванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
532Магістр
131 Прикладна механіка
Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхоньліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
533Магістр
131 Прикладна механіка
Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхоньліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
534Магістр
131 Прикладна механіка
Штучний інтелект і робототехніка в машинобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017615
дійсний до 01.07.2025
0
535Магістр
132 Матеріалознавство
Інженерія та нанотехнології покриттівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
536Магістр
132 Матеріалознавство
Інженерія та нанотехнології покриттівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
537Магістр
132 Матеріалознавство
Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавствіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5505
дійсний до 01.07.2028
5
538Магістр
132 Матеріалознавство
Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавствіліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
539Магістр
132 Матеріалознавство
Комп’ютерний дизайн матеріалів та нанотехнологіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
540Магістр
132 Матеріалознавство
Матеріалознавстволіцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8186
дійсний до 01.07.2029
12
541Магістр
132 Матеріалознавство
Матеріалознавство порошкових композитів і покриттівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
542Магістр
132 Матеріалознавство
Матеріалознавство порошкових композитів і покриттівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
543Магістр
132 Матеріалознавство
Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробкиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
544Магістр
132 Матеріалознавство
Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробкиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
545Магістр
132 Матеріалознавство
Металознавство та процеси термічної обробкиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
546Магістр
132 Матеріалознавство
Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделюванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
547Магістр
132 Матеріалознавство
Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделюванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
548Магістр
132 Матеріалознавство
Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
549Магістр
132 Матеріалознавство
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5506
дійсний до 01.07.2028
8
550Магістр
132 Матеріалознавство
Фізичне матеріалознавстволіцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017616
дійсний до 01.07.2025
0
551Магістр
133 Галузеве машинобудування
Інженерний дизайнліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
0
552Магістр
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнанняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
46
553Магістр
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
0
554Магістр
133 Галузеве машинобудування
Інструментальні системи та технології формоутворення деталейліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
0
555Магістр
133 Галузеве машинобудування
Інструментальні системи та технології формоутворення деталейліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
0
556Магістр
133 Галузеве машинобудування
Комп'ютеризовані поліграфічні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
9
557Магістр
133 Галузеве машинобудування
Металорізальні верстати та системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
0
558Магістр
133 Галузеве машинобудування
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництвліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
0
559Магістр
133 Галузеве машинобудування
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництвліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
0
560Магістр
133 Галузеве машинобудування
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
0
561Магістр
133 Галузеве машинобудування
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017617
дійсний до 01.07.2027
0
562Магістр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Інженерія авіаційних та ракетно-космічних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5488
дійсний до 01.07.2026
17
563Магістр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Інженерія авіаційних та ракетно-космічних системне ліцензовано / не акредитовано0
564Магістр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Авіаційна та ракетно-космічна технікане ліцензовано / не акредитовано0
565Магістр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Літаки і вертольотиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6759
дійсний до 01.07.2029
14
566Магістр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Літаки і вертольотине ліцензовано / не акредитовано0
567Магістр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Ракетні та космічні комплексине ліцензовано / не акредитовано0
568Магістр
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Ракетні та космічні комплексине ліцензовано / не акредитовано0
569Магістр
136 Металургія
Комп'ютеризовані технології порошкової металургіїне ліцензовано / не акредитовано0
570Магістр
136 Металургія
Комп’ютеризовані процеси литтяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5498
дійсний до 01.07.2028
10
571Магістр
136 Металургія
Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литване ліцензовано / не акредитовано0
572Магістр
136 Металургія
Спеціальна металургіяне ліцензовано / не акредитовано0
573Магістр
136 Металургія
Художнє та ювелірне литвоне ліцензовано / не акредитовано0
574Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6763
дійсний до 01.07.2029
35
575Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
576Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
577Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
578Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг електротехнічних комплексівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
579Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні машини і апаратиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6764
дійсний до 01.07.2029
7
580Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні системи і мережіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6766
дійсний до 01.07.2029
18
581Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні станціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6762
дійсний до 01.07.2029
6
582Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика та електромеханікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8203
дійсний до 01.07.2029
10
583Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільністьліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6906
дійсний до 01.07.2029
17
584Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництвліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
585Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництвліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
586Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплексиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6896
дійсний до 01.07.2029
8
587Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технологіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
588Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6768
дійсний до 01.07.2029
21
589Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент та енергоефективніcтьліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
590Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент та енергоефективністьліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
591Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8202
дійсний до 01.07.2029
7
592Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6771
дійсний до 01.07.2029
12
593Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи електропостачанняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
594Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи електропостачанняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
595Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи енергозабезпеченняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
596Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи забезпечення споживачів електричною енергієюліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6767
дійсний до 01.07.2029
23
597Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи забезпечення споживачів електричною енергієюліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017618
дійсний до 01.07.2025
0
598Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Управління, захист та автоматизація енергосистемліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6769
дійсний до 01.07.2029
10
599Магістр
142 Енергетичне машинобудування
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5504
дійсний до 01.07.2028
10
600Магістр
142 Енергетичне машинобудування
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних системне ліцензовано / не акредитовано0
601Магістр
142 Енергетичне машинобудування
Тепло- і парогенеруючі установкине ліцензовано / не акредитовано0
602Магістр
142 Енергетичне машинобудування
Тепло- і парогенеруючі установкине ліцензовано / не акредитовано0
603Магістр
143 Атомна енергетика
Атомні електричні станціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5496
дійсний до 01.07.2028
9
604Магістр
143 Атомна енергетика
Атомні електричні станціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8948
дійсний до 01.07.2029
10
605Магістр
143 Атомна енергетика
Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5497
дійсний до 01.07.2028
25
606Магістр
144 Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017620
дійсний до 01.07.2025
0
607Магістр
144 Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6903
дійсний до 01.07.2029
13
608Магістр
144 Теплоенергетика
Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиціліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017620
дійсний до 01.07.2025
0
609Магістр
144 Теплоенергетика
Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиціліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017620
дійсний до 01.07.2025
0
610Магістр
144 Теплоенергетика
Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереженняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017620
дійсний до 01.07.2025
0
611Магістр
144 Теплоенергетика
Теплові електричні станціїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017620
дійсний до 01.07.2025
0
612Магістр
144 Теплоенергетика
Теплові електричні станції та установкиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017620
дійсний до 01.07.2025
0
613Магістр
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанційліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6904
дійсний до 01.07.2029
27
614Магістр
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанційліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8947
дійсний до 01.07.2029
8
615Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8967
дійсний до 01.07.2029
0
616Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5393
дійсний до 01.07.2028
1
617Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
618Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизоване управління технологічними процесамиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
619Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизоване управління технологічними процесамиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
620Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютеризовані системи управлінняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
621Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технологіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
622Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технологіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
623Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
624Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванніліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5391
дійсний до 01.07.2028
2
625Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
626Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
627Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
628Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
629Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
630Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
631Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
632Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностикиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
633Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностикиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
634Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництваліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
635Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництваліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
636Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютеризовані та робототехнічні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
637Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютерно- інтегровані технології та системи точної механікиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
638Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механікиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
639Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
640Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностикиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
641Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностикиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
642Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Технічні та програмні засоби автоматизаціїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017505
дійсний до 01.07.2025
0
643Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Технічні та програмні засоби автоматизаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5392
дійсний до 01.07.2028
0
644Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5343
дійсний до 01.07.2028
0
645Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
646Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпекине ліцензовано / не акредитовано1
647Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпекине ліцензовано / не акредитовано0
648Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології та системине ліцензовано / не акредитовано0
649Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології та системине ліцензовано / не акредитовано0
650Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механікине ліцензовано / не акредитовано0
651Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механікине ліцензовано / не акредитовано0
652Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванніне ліцензовано / не акредитовано0
653Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванніне ліцензовано / не акредитовано0
654Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингуне ліцензовано / не акредитовано0
655Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механікине ліцензовано / не акредитовано0
656Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингуне ліцензовано / не акредитовано0
657Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингуне ліцензовано / не акредитовано0
658Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедичні прилади іінформаційні системине ліцензовано / не акредитовано0
659Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедичні прилади та інформаційні системине ліцензовано / не акредитовано0
660Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедичні прилади та інформаційні системине ліцензовано / не акредитовано0
661Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системине ліцензовано / не акредитовано0
662Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системине ліцензовано / не акредитовано0
663Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична вимірювальна технікане ліцензовано / не акредитовано0
664Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Медичні прилади і системине ліцензовано / не акредитовано0
665Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Медичні прилади і системине ліцензовано / не акредитовано0
666Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна технікане ліцензовано / не акредитовано0
667Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна технікане ліцензовано / не акредитовано0
668Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
669Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Фотоніка та оптоінформатикане ліцензовано / не акредитовано0
670Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Фотоніка та оптоінформатикане ліцензовано / не акредитовано0
671Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемахліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
0
672Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемахліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
0
673Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Електронні біомедичні системи і технологіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
0
674Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Електронні біомедичні системи і технологіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
0
675Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Електронні мікро- і наносистеми та технологіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
1
676Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Електронні мікро- і наносистеми та технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5386
дійсний до 01.07.2028
0
677Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наноелектронікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
1
678Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наноелектронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5387
дійсний до 01.07.2028
0
679Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наноелектронні прилади і пристроїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
0
680Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наноелектронні прилади і пристроїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
0
681Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наносистемна технікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9080
дійсний до 01.07.2029
0
682Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікроелектронні інформаційні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
0
683Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікроелектронні інформаційні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017507
дійсний до 01.07.2025
0
684Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
685Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
686Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозіїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
687Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5385
дійсний до 01.07.2028
11
688Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5385
дійсний до 01.07.2028
0
689Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
690Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології в'яжучих речовинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
691Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології кераміки та склаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
692Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавокліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
693Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавокліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
694Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних і органічних в'яжучих матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
695Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних і органічних в'яжучих матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
696Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
697Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
698Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6774
дійсний до 01.07.2029
30
699Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
700Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
701Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
702Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищенняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
703Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищенняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
704Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищенняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5388
дійсний до 01.07.2028
23
705Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищенняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
706Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології органічних речовинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
707Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології органічних речовинліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
708Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
709Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
710Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6775
дійсний до 01.07.2029
30
711Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017509
дійсний до 01.07.2025
0
712Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 11017510
дійсний до 01.07.2025
13