Перейти до основного вмісту

Перелік освітніх програм в установі

Примітка. Інформація отримується з джерела registry.edbo.gov.ua.
Назва установи Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Скорочена назва НТУ "ХПІ"
Код в ЄДЕБО 104
Форма власності Державна
Посилання на офіційний сайтwww.kpi.kharkov.ua
СпеціальністьНазва ОПАкредитованоКількість здобувачів
1Бакалавр
017 Фізична культура і спорт
Фізична культура і спортліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192154
дійсний до 01.07.2025
64
2Бакалавр
035 Філологія
035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійськаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2196928
дійсний до 01.07.2027
119
3Бакалавр
035 Філологія
035.10 прикладна лінгвістика
Прикладна лінгвістикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2196928
дійсний до 01.07.2027
0
4Бакалавр
035 Філологія
035.10 прикладна лінгвістика
Прикладна та комп'ютерна лінгвістикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2196928
дійсний до 01.07.2027
71
5Бакалавр
051 Економіка
Бізнес-економіка і управління персоналомліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192158
дійсний до 01.07.2025
13
6Бакалавр
051 Економіка
Економікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192158
дійсний до 01.07.2025
41
7Бакалавр
051 Економіка
Економіка та організація бізнесуліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192158
дійсний до 01.07.2025
31
8Бакалавр
051 Економіка
Управління персоналом та економіка праціліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192158
дійсний до 01.07.2025
0
9Бакалавр
053 Психологія
Психологіяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21010784
дійсний до 01.07.2029
244
10Бакалавр
054 Соціологія
Соціологія управлінняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7615
дійсний до 01.07.2029
15
11Бакалавр
071 Облік і оподаткування
Діджитал облік і бізнес-консалтингліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192161
дійсний до 01.07.2025
7
12Бакалавр
071 Облік і оподаткування
Облік, аудит і оподаткуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192161
дійсний до 01.07.2025
59
13Бакалавр
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і банківська справаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7359
дійсний до 26.03.2025
31
14Бакалавр
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Фінанси і банківська справане ліцензовано / не акредитовано11
15Бакалавр
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Фондовий ринок і цифрові фінансові технологіїне ліцензовано / не акредитовано4
16Бакалавр
073 Менеджмент
Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання)ліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № ІР-0571-1/4
дійсний до 30.09.2030
70
17Бакалавр
073 Менеджмент
Міжнародний бізнесліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192162
дійсний до 01.07.2025
57
18Бакалавр
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адмініструванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № ІР-0571-1/3
дійсний до 30.09.2030
96
19Бакалавр
073 Менеджмент
Менеджмент підприємств та організаційліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192162
дійсний до 01.07.2025
0
20Бакалавр
073 Менеджмент
Проєктний менеджментліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192162
дійсний до 01.07.2025
15
21Бакалавр
075 Маркетинг
Маркетингліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192159
дійсний до 01.07.2025
139
22Бакалавр
075 Маркетинг
Рекламний бізнесліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192159
дійсний до 01.07.2025
10
23Бакалавр
076 Підприємництво та торгівля
Логістика та митна справане ліцензовано / не акредитовано9
24Бакалавр
076 Підприємництво та торгівля
Підприємництво та бізнес-технологіїне ліцензовано / не акредитовано2
25Бакалавр
076 Підприємництво та торгівля
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5592
дійсний до 01.07.2027
7
26Бакалавр
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Логістика та митна справане ліцензовано / не акредитовано12
27Бакалавр
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5592
дійсний до 01.07.2027
40
28Бакалавр
101 Екологія
Інженерна екологіяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8525
дійсний до 01.07.2029
78
29Бакалавр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікаційліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8153
дійсний до 14.05.2025
26
30Бакалавр
113 Прикладна математика
Інтелектуальний аналіз данихліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8536
дійсний до 01.07.2029
54
31Бакалавр
113 Прикладна математика
Комп'ютерне та математичне моделюванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8533
дійсний до 01.07.2029
35
32Бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпеченняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № ІР-0571-1/2
дійсний до 30.09.2030
458
33Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8936
дійсний до 01.07.2029
356
34Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерні наукиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192167
дійсний до 01.07.2025
158
35Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерні науки та інтелектуальні системиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № ІР-0571-1/1
дійсний до 30.09.2030
109
36Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктамиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192167
дійсний до 01.07.2025
65
37Бакалавр
122 Комп'ютерні науки
Штучний інтелектліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192167
дійсний до 01.07.2025
0
38Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Прикладна комп'ютерна інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192170
дійсний до 01.07.2025
113
39Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігриліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192170
дійсний до 01.07.2025
340
40Бакалавр
124 Системний аналіз
Системний аналіз і управлінняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192169
дійсний до 01.07.2026
38
41Бакалавр
125 Кібербезпека
Кібербезпекаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7658
дійсний до 01.07.2029
85
42Бакалавр
125 Кібербезпека та захист інформації
Кібербезпекаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9111
дійсний до 01.07.2029
49
43Бакалавр
126 Інформаційні системи та технології
Програмне забезпечення інформаційних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 3320
дійсний до 01.07.2027
53
44Бакалавр
131 Прикладна механіка
Моделювання технічних системліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192174
дійсний до 01.07.2025
0
45Бакалавр
131 Прикладна механіка
Прикладна механікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192174
дійсний до 01.07.2025
328
46Бакалавр
131 Прикладна механіка
Технологічні та логістичні системи у машинобудуванніліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192174
дійсний до 01.07.2025
0
47Бакалавр
132 Матеріалознавство
Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп`ютерний дизайн матеріалівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9078
дійсний до 25.06.2025
63
48Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудуванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8182
дійсний до 14.05.2025
244
49Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Машини і обладнання для технологічних процесівне ліцензовано / не акредитовано0
50Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
Транспортно-технологічні машини і обладнанняне ліцензовано / не акредитовано0
51Бакалавр
136 Металургія
Комп’ютеризоване ливарне виробництво. Художнє та ювелірне литвоне ліцензовано / не акредитовано0
52Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8199
дійсний до 01.07.2029
423
53Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8198
дійсний до 01.07.2029
112
54Бакалавр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електропривод, мехатроніка та робототехнікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8197
дійсний до 01.07.2029
134
55Бакалавр
142 Енергетичне машинобудування
Гібридні та електричні транспортні енергетичні установкине ліцензовано / не акредитовано16
56Бакалавр
142 Енергетичне машинобудування
Енергетикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8214
дійсний до 01.07.2029
125
57Бакалавр
144 Теплоенергетика
Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективністьліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192177
дійсний до 01.07.2025
42
58Бакалавр
145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
Гідроенергетикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017663
дійсний до 01.07.2025
13
59Бакалавр
145 Гідроенергетика
Гідроенергетикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192178
дійсний до 01.07.2025
9
60Бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7378
дійсний до 26.03.2025
106
61Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192182
дійсний до 01.07.2025
46
62Бакалавр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наносистемна технікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192180
дійсний до 01.07.2025
25
63Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженеріяне ліцензовано / не акредитовано30
64Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Технічна електрохімія і хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основіне ліцензовано / не акредитовано19
65Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9107
дійсний до 01.07.2029
17
66Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8210
дійсний до 01.07.2029
51
67Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології переробки нафти, газу і твердого паливаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9108
дійсний до 01.07.2029
26
68Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології переробки нафти, газу і твердого паливаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8209
дійсний до 01.07.2029
68
69Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9106
дійсний до 01.07.2029
75
70Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8232
дійсний до 01.07.2029
132
71Бакалавр
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології та біоінженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9104
дійсний до 01.07.2029
21
72Бакалавр
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології та біоінженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8230
дійсний до 01.07.2029
68
73Бакалавр
171 Електроніка
Електромобілі та автомобільна електронікане ліцензовано / не акредитовано7
74Бакалавр
171 Електроніка
електронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8962
дійсний до 01.07.2029
48
75Бакалавр
171 Електроніка
електронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9103
дійсний до 01.07.2029
27
76Бакалавр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Мережеві технології та телекомунікаціїне ліцензовано / не акредитовано23
77Бакалавр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехнікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8960
дійсний до 01.07.2029
59
78Бакалавр
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017664
дійсний до 01.07.2025
41
79Бакалавр
175 Інформаційно-вимірювальні технології
Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки данихліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017665
дійсний до 01.07.2025
30
80Бакалавр
176 Мікро- та наносистемна техніка
Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захистліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017666
дійсний до 01.07.2025
6
81Бакалавр
181 Харчові технології
Технології жирів, продуктів бродіння і виноробстваліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8579
дійсний до 01.07.2029
108
82Бакалавр
183 Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовищане ліцензовано / не акредитовано40
83Бакалавр
185 Нафтогазова інженерія та технології
Видобування нафти і газуліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 3117
дійсний до 01.07.2027
123
84Бакалавр
186 Видавництво та поліграфія
Інформаційні технології в медіаіндустріїліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21006569
дійсний до 01.07.2025
59
85Бакалавр
226 Фармація, промислова фармація
Фармація, промислова фармаціяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7395
дійсний до 26.03.2025
30
86Бакалавр
231 Соціальна робота
Соціальна роботане ліцензовано / не акредитовано3
87Бакалавр
241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справане ліцензовано / не акредитовано44
88Бакалавр
241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанний бізнесне ліцензовано / не акредитовано16
89Бакалавр
242 Туризм
Туристичний бізнесне ліцензовано / не акредитовано12
90Бакалавр
242 Туризм і рекреація
Туризм і рекреаціяне ліцензовано / не акредитовано10
91Бакалавр
242 Туризм і рекреація
Туристичний бізнесне ліцензовано / не акредитовано5
92Бакалавр
256 Національна безпека
Національна безпека у сфері кіберзахистуне ліцензовано / не акредитовано2
93Бакалавр
257 Управління інформаційною безпекою
Управління інформаційною безпекоюне ліцензовано / не акредитовано2
94Бакалавр
263 Цивільна безпека
Охорона праціліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8603
дійсний до 28.05.2025
32
95Бакалавр
273 Залізничний транспорт
Локомотиви та локомотивне господарстволіцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192187
дійсний до 01.07.2025
43
96Бакалавр
274 Автомобільний транспорт
Автомобілі та автомобільне господарстволіцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 2969
дійсний до 01.07.2027
139
97Бакалавр
281 Публічне управління та адміністрування
Цифрове врядуванняне ліцензовано / не акредитовано13
98Бакалавр
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини та суспільні комунікаціїне ліцензовано / не акредитовано0
99Бакалавр
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносиниліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 1321
дійсний до 01.07.2026
63
100Бакалавр
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародна комерціяне ліцензовано / не акредитовано0
101Магістр
011 Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192118
дійсний до 01.07.2026
110
102Магістр
017 Фізична культура і спорт
Фізична культура і спортліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192121
дійсний до 01.07.2025
13
103Магістр
035 Філологія
035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійськаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2196908
дійсний до 01.07.2025
22
104Магістр
035 Філологія
035.10 прикладна лінгвістика
Прикладна та комп'ютерна лінгвістикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2196908
дійсний до 01.07.2025
16
105Магістр
051 Економіка
Економікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192122
дійсний до 01.07.2025
111
106Магістр
053 Психологія
Психологіяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8485
дійсний до 01.07.2029
121
107Магістр
054 Соціологія
Соціологічне забезпечення економічної діяльностіліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7327
дійсний до 26.03.2025
22
108Магістр
071 Облік і оподаткування
Облік, аудит і оподаткуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192124
дійсний до 01.07.2025
79
109Магістр
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і банківська справаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8499
дійсний до 01.07.2029
1
110Магістр
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Фінанси і банківська справаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9109
дійсний до 01.07.2029
90
111Магістр
073 Менеджмент
Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання)ліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192126
дійсний до 01.07.2025
138
112Магістр
073 Менеджмент
Міжнародний бізнесліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192126
дійсний до 01.07.2025
18
113Магістр
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адмініструванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192126
дійсний до 01.07.2025
32
114Магістр
075 Маркетинг
Маркетингліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192127
дійсний до 01.07.2025
63
115Магістр
076 Підприємництво та торгівля
Підприємництво, торгівля і логістикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017813
дійсний до 01.07.2025
0
116Магістр
076 Підприємництво та торгівля
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017813
дійсний до 01.07.2025
25
117Магістр
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192153
дійсний до 01.07.2025
0
118Магістр
101 Екологія
Інженерна екологіяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8135
дійсний до 01.07.2029
23
119Магістр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікаційліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7140
дійсний до 27.02.2025
22
120Магістр
113 Прикладна математика
Інтелектуальні системи кібербезпекине ліцензовано / не акредитовано22
121Магістр
113 Прикладна математика
Інтелектуальний аналіз данихліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8924
дійсний до 01.07.2029
14
122Магістр
113 Прикладна математика
Інтелектуальний аналіз данихліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8925
дійсний до 01.07.2029
29
123Магістр
113 Прикладна математика
Комп'ютерне та математичне моделюванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9056
дійсний до 01.07.2029
0
124Магістр
113 Прикладна математика
Комп'ютерне та математичне моделюванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9055
дійсний до 01.07.2029
11
125Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпеченняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192136
дійсний до 01.07.2025
26
126Магістр
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпеченняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192136
дійсний до 01.07.2025
33
127Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192120
дійсний до 01.07.2026
85
128Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерні наукиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192120
дійсний до 01.07.2026
13
129Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерні науки та інтелектуальні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192120
дійсний до 01.07.2026
6
130Магістр
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерні науки та інтелектуальні системиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192120
дійсний до 01.07.2026
14
131Магістр
122 Комп'ютерні науки
Управління проектами у сфері інформаційних технологійліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192120
дійсний до 01.07.2026
27
132Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Прикладна комп'ютерна інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192135
дійсний до 01.07.2025
14
133Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Прикладна комп'ютерна інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192135
дійсний до 01.07.2025
9
134Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігриліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192135
дійсний до 01.07.2025
129
135Магістр
123 Комп’ютерна інженерія
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігриліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192135
дійсний до 01.07.2025
43
136Магістр
124 Системний аналіз
Системний аналіз і управлінняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192088
дійсний до 01.07.2026
15
137Магістр
125 Кібербезпека
Кібербезпекаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6208
дійсний до 01.07.2029
0
138Магістр
125 Кібербезпека та захист інформації
Кібербезпекаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9112
дійсний до 01.07.2029
29
139Магістр
125 Кібербезпека та захист інформації
Кібербезпекане ліцензовано / не акредитовано0
140Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Програмне забезпечення інформаційних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 255
дійсний до 14.05.2025
5
141Магістр
126 Інформаційні системи та технології
Програмне забезпечення інформаційних системліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8561
дійсний до 01.07.2029
14
142Магістр
131 Прикладна механіка
Моделювання технічних системне ліцензовано / не акредитовано0
143Магістр
131 Прикладна механіка
Моделювання технічних системне ліцензовано / не акредитовано0
144Магістр
131 Прикладна механіка
Прикладна механікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8571
дійсний до 28.05.2025
41
145Магістр
131 Прикладна механіка
Прикладна механікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8558
дійсний до 28.05.2025
65
146Магістр
131 Прикладна механіка
Технологічні та логістичні системи у машинобудуванніне ліцензовано / не акредитовано0
147Магістр
131 Прикладна механіка
Технологічні та логістичні системи у машинобудуванніне ліцензовано / не акредитовано0
148Магістр
132 Матеріалознавство
Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп'ютерний дизайн матеріалівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9076
дійсний до 25.06.2025
5
149Магістр
132 Матеріалознавство
Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп`ютерний дизайн матеріалівліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9077
дійсний до 25.06.2025
16
150Магістр
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192140
дійсний до 01.07.2025
45
151Магістр
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудуванняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192140
дійсний до 01.07.2025
46
152Магістр
133 Галузеве машинобудування
Машини і обладнання для технологічних процесівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192140
дійсний до 01.07.2025
0
153Магістр
133 Галузеве машинобудування
Машини і обладнання для технологічних процесівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192140
дійсний до 01.07.2025
0
154Магістр
133 Галузеве машинобудування
Транспортно-технологічні машини і обладнанняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192140
дійсний до 01.07.2025
0
155Магістр
133 Галузеве машинобудування
Транспортно-технологічні машини і обладнанняліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192140
дійсний до 01.07.2025
0
156Магістр
136 Металургія
Металургійні процеси та системине ліцензовано / не акредитовано0
157Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192144
дійсний до 01.07.2026
149
158Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192144
дійсний до 01.07.2026
16
159Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192144
дійсний до 01.07.2026
17
160Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192144
дійсний до 01.07.2026
26
161Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електропривод, мехатроніка та робототехнікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192144
дійсний до 01.07.2026
7
162Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електропривод, мехатроніка та робототехнікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192144
дійсний до 01.07.2026
48
163Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Комп'ютерні інформаційні технології цифрової трансформації енергетикиліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192144
дійсний до 01.07.2026
3
164Магістр
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Стала та відновлювана енергетика: електрична та мікроелектронна інженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9113
дійсний до 01.07.2029
3
165Магістр
142 Енергетичне машинобудування
Енергетикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8568
дійсний до 01.07.2029
34
166Магістр
142 Енергетичне машинобудування
Енергетикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8567
дійсний до 01.07.2029
15
167Магістр
144 Теплоенергетика
Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективністьліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192141
дійсний до 01.07.2025
26
168Магістр
145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
Гідроенергетикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017671
дійсний до 01.07.2025
11
169Магістр
145 Гідроенергетика
Гідроенергетикаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192142
дійсний до 01.07.2025
0
170Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїне ліцензовано / не акредитовано1
171Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192146
дійсний до 01.07.2025
1
172Магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192146
дійсний до 01.07.2025
2
173Магістр
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наносистемна технікаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192145
дійсний до 01.07.2026
0
174Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технічна електрохімія і хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основіліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192152
дійсний до 01.07.2026
0
175Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технічна електрохімія і хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основіліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192152
дійсний до 01.07.2026
0
176Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технічна електрохімія і хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основіліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017675
дійсний до 01.07.2026
4
177Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технічна електрохімія і хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основіліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017675
дійсний до 01.07.2026
10
178Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192152
дійсний до 01.07.2026
0
179Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017675
дійсний до 01.07.2026
7
180Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192152
дійсний до 01.07.2026
0
181Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобівліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017675
дійсний до 01.07.2026
18
182Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології переробки нафти, газу і твердого паливаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017675
дійсний до 01.07.2026
16
183Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології переробки нафти, газу і твердого паливаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192152
дійсний до 01.07.2026
0
184Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології переробки нафти, газу і твердого паливаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017675
дійсний до 01.07.2026
22
185Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Технології переробки нафти, газу і твердого паливаліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192152
дійсний до 01.07.2026
0
186Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192152
дійсний до 01.07.2026
0
187Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017675
дійсний до 01.07.2026
29
188Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017675
дійсний до 01.07.2026
48
189Магістр
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192152
дійсний до 01.07.2026
2
190Магістр
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології та біоінженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192149
дійсний до 01.07.2026
0
191Магістр
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології та біоінженеріяліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017676
дійсний до 01.07.2026
31
192Магістр
171 Електроніка
електронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9105
дійсний до 01.07.2029
11
193Магістр
171 Електроніка
електронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8227
дійсний до 01.07.2029
2
194Магістр
171 Електроніка
електронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9102
дійсний до 01.07.2029
15
195Магістр
171 Електроніка
електронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8228
дійсний до 01.07.2029
3
196Магістр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Мережеві технології та телекомунікаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8226
дійсний до 01.07.2029
33
197Магістр
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Мережеві технології та телекомунікаціїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8225
дійсний до 01.07.2029
25
198Магістр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехнікане ліцензовано / не акредитовано2
199Магістр
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехнікане ліцензовано / не акредитовано1
200Магістр
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керуванняне ліцензовано / не акредитовано59
201Магістр
175 Інформаційно-вимірювальні технології
Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки данихліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017673
дійсний до 01.07.2025
22
202Магістр
175 Інформаційно-вимірювальні технології
Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки данихліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017673
дійсний до 01.07.2025
12
203Магістр
176 Мікро- та наносистемна техніка
Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захистліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:УД № 21017674
дійсний до 01.07.2026
12
204Магістр
181 Харчові технології
Технології жирів, продуктів бродіння і виноробстваліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8580
дійсний до 01.07.2029
36
205Магістр
185 Нафтогазова інженерія та технології
Видобування нафти і газуліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8575
дійсний до 28.05.2025
38
206Магістр
226 Фармація, промислова фармація
Промислова фармаціяне ліцензовано / не акредитовано22
207Магістр
232 Соціальне забезпечення
Управління в сфері соціального забезпеченняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 6224
дійсний до 01.07.2029
16
208Магістр
241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанний бізнесне ліцензовано / не акредитовано7
209Магістр
263 Цивільна безпека
Охорона праціліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7690
дійсний до 01.07.2029
16
210Магістр
273 Залізничний транспорт
Локомотиви та локомотивне господарстволіцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192151
дійсний до 01.07.2025
20
211Магістр
274 Автомобільний транспорт
Автомобілі та автомобільне господарстволіцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 2789
дійсний до 01.07.2027
34
212Магістр
281 Публічне управління та адміністрування
Адміністративний менеджментліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Сертифікат:НД № 2192119
дійсний до 01.07.2025
25
213Магістр
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносинине ліцензовано / не акредитовано24
214Доктор філософії
011 Освітні, педагогічні науки
Освітні, педагогічні наукиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8296
дійсний до 28.05.2025
20
215Доктор філософії
032 Історія та археологія
Історія науки та українознавстволіцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7802
дійсний до 14.05.2025
17
216Доктор філософії
033 Філософія
Філософіяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8328
дійсний до 28.05.2025
16
217Доктор філософії
051 Економіка
Економікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 2138
дійсний до 01.07.2027
29
218Доктор філософії
053 Психологія
Психологіяне ліцензовано / не акредитовано8
219Доктор філософії
054 Соціологія
Соціологіяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 3150
дійсний до 01.07.2027
9
220Доктор філософії
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхуванняне ліцензовано / не акредитовано5
221Доктор філософії
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Фінанси, банківська справа та страхуванняне ліцензовано / не акредитовано30
222Доктор філософії
073 Менеджмент
Менеджментліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 741
дійсний до 01.07.2026
35
223Доктор філософії
075 Маркетинг
Маркетингліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7630
дійсний до 01.07.2029
23
224Доктор філософії
076 Підприємництво та торгівля
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьне ліцензовано / не акредитовано8
225Доктор філософії
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7124
дійсний до 27.02.2025
4
226Доктор філософії
101 Екологія
Екологіяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 829
дійсний до 01.07.2026
18
227Доктор філософії
104 Фізика та астрономія
Фізика та астрономіяне ліцензовано / не акредитовано0
228Доктор філософії
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізика та наноматеріалиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 3345
дійсний до 01.07.2027
8
229Доктор філософії
113 Прикладна математика
Прикладна математикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 1074
дійсний до 01.07.2026
23
230Доктор філософії
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні наукиліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 3329
дійсний до 01.07.2027
51
231Доктор філософії
123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерна інженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 2320
дійсний до 01.07.2027
37
232Доктор філософії
125 Кібербезпека
Кібербезпекаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8551
дійсний до 01.07.2029
5
233Доктор філософії
125 Кібербезпека та захист інформації
Кібербезпекаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 9110
дійсний до 01.07.2029
6
234Доктор філософії
131 Прикладна механіка
Прикладна механікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 1075
дійсний до 01.07.2026
36
235Доктор філософії
132 Матеріалознавство
Матеріалознавстволіцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 1076
дійсний до 01.07.2026
6
236Доктор філософії
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудуванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 2057
дійсний до 01.07.2027
15
237Доктор філософії
136 Металургія
Металургіяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 1241
дійсний до 01.07.2026
14
238Доктор філософії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 2051
дійсний до 01.07.2027
77
239Доктор філософії
142 Енергетичне машинобудування
Енергетичне машинобудуванняліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8949
дійсний до 01.07.2029
14
240Доктор філософії
143 Атомна енергетика
Атомна енергетикане ліцензовано / не акредитовано4
241Доктор філософії
144 Теплоенергетика
Теплоенергетикаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7933
дійсний до 14.05.2025
4
242Доктор філософії
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5593
дійсний до 01.07.2026
12
243Доктор філософії
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 2046
дійсний до 01.07.2027
5
244Доктор філософії
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженеріяліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5594
дійсний до 01.07.2027
28
245Доктор філософії
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології та біоінженеріяне ліцензовано / не акредитовано1
246Доктор філософії
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології та біоінженеріяне ліцензовано / не акредитовано0
247Доктор філософії
171 Електроніка
електронікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7954
дійсний до 14.05.2025
3
248Доктор філософії
171 Електроніка
електронікане ліцензовано / не акредитовано4
249Доктор філософії
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехнікане ліцензовано / не акредитовано1
250Доктор філософії
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехнікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 8394
дійсний до 28.05.2025
3
251Доктор філософії
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 5593
дійсний до 01.07.2026
3
252Доктор філософії
175 Інформаційно-вимірювальні технології
Інформаційно-вимірювальні технологіїне ліцензовано / не акредитовано9
253Доктор філософії
181 Харчові технології
Харчові технологіїне ліцензовано / не акредитовано0
254Доктор філософії
185 Нафтогазова інженерія та технології
Нафтогазова інженерія та технологіїліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 7967
дійсний до 14.05.2025
5
255Доктор філософії
255 Озброєння та військова техніка
Озброєння та військова технікаліцензовано / акредитовано освітню програму
Сертифікат: № 830
дійсний до 01.07.2026
18
256Доктор філософії
274 Автомобільний транспорт
Автомобільний транспортне ліцензовано / не акредитовано0
257Доктор філософії
281 Публічне управління та адміністрування
Публічна політка та управління соціально-економічними змінамине ліцензовано / не акредитовано2
9621