Перейти до основного вмісту

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Примітка. Інформація про сертифікати отримується з джерела registry.naqa.gov.ua.
Біологія (58465)
Волинський національний університет імені Лесі Українки
другий (магістерський) рівень
Освітньо-професійна програма
Строк дії сертифіката
-
091 Біологія та біохімія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (58379)
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма
Строк дії сертифіката
-
076 Підприємництво та торгівля
Фінанси і кредит (58370)
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма
Строк дії сертифіката
-
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Митна справа (58371)
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма
Строк дії сертифіката
-
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Фінанси, банківська справа та страхування (59231)
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма
Строк дії сертифіката
-
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Туризм і рекреація (60029)
Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма
Строк дії сертифіката
-
242 Туризм і рекреація
Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (26964)
Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка
перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма
Строк дії сертифіката
-
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Фінанси, банківська справа та страхування (60823)
Державний податковий університет
перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма
Строк дії сертифіката
-
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
LEAN - виробництво харчової продукції (61445)
Національний університет харчових технологій
другий (магістерський) рівень
Освітньо-наукова програма
Строк дії сертифіката
-
181 Харчові технології, 133 Галузеве машинобудування, 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Фармація (53911)
Полтавський державний медичний університет
перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма
Строк дії сертифіката
-
226 Фармація, промислова фармація