Перейти до основного вмісту

Розрахунок конкурсного бала

У 2024 році конкурсний (рейтинговий) бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) обчислюється на підставі балів за тести зовнішнього незалежного оцінювання (НМТ), бала за творчий конкурс і з урахуванням регіонального (РК) та галузевого (ГК) коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 та не може перевищувати 200 балів.

Переглянути джерело на сайті mon.gov.ua.

ПредметБал Коефіцієнт
×
×
×
×
×
 
 

Правила розрахунку конкурсного бала

Конкурсний бал на бакалавра (магістра медицини) розраховується за наступною формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × TK) / (К1 + К2 + К3 + К4 + КТ) + ОУ;

де:

Де П1, П2, П3, П4 – оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів за шкалою 100-200 балів;

  • К1, К2, К3, К4 – невід’ємні вагові коефіцієнти оцінок предметів для кожної спеціальності, КТ – ваговий коефіцієнт творчого конкурсу, тільки для спеціальностей, де він проводиться.
  • ТК – оцінка творчого конкурсу, тільки для спеціальностей, для яких він проводиться;
  • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  • Регіональний коефіцієнт (РК) дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях; 1,07 – для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях; 1,00 – в інших випадках;
  • Галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках.

    Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.