Перейти до основного вмісту

Топ 50 наукових установ по індексу Гірша в міжнародній базі Google Scholar

Назва наукової установиЗагальна сума h-index по науковій установіКількість профілв у системі AcademHub
1Інститут економіки та прогнозування НАН України1140119
2Інститут педагогіки НАПН України1001111
3Інститут історії України НАН України68595
4Інститут проблем виховання НАПН України54068
5Академія фінансового управління48678
6Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України47667
7Національний інститут стратегічних досліджень45752
8Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського417105
9Інститут гідробіології НАН України36252
10Інститут цифровізації освіти НАПН України35439
11Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"34133
12Інститут соціальної та політичної психології НАПН України34150
13Інститут модернізації змісту освіти34090
14Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України33841
15Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України30732
16Інститут соціології НАН України30636
17Інститут економіки промисловості НАН України30131
18Інститут технічної теплофізики НАН України29039
19Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України29033
20Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України28140
21Інститут української мови НАН України26950
22Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України26028
23Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України24222
24Інститут електродинаміки НАН України24041
25Інститут фізіології рослин і генетики НАН України23633
26Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України22230
27Інститут всесвітньої історії НАН України22054
28Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України21846
29Інститут вищої освіти НАПН України20625
30Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини19849
31Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України1982
32Інститут професійної освіти НАПН України19729
33Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України19524
34Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"18950
35Інститут електронної фізики НАН України18526
36Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН18331
37Інститут загальної енергетики НАН України18037
38Інститут обдарованої дитини НАПН України17627
39Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України17413
40Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини16234
41Інститут геологічних наук НАН України14135
42Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України13720
43Інститут органічної хімії НАН України13319
44Інститут фізики НАН України13016
45Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України12931
46Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова12915
47Інститут прикладної фізики НАН України12418
48Інститут зернових культур НААН України12320
49Інститут географії НАН України12122
50Інститут народознавства НАН України12030