Перейти до основного вмісту

SCHOLAR Портфоліо

210

Eduard Yeromenko, Єрьоменко Е.А.

Державний податковий університет
187

Борис Гриньов, Borys Grynyov, B. Grinev, B. Grinyov

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
76

Валерій Валерійович Ішков, Valerii Ishkov, Ichkov Valéry, Валерий Валериевич Ишков, Валерий Ишков

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
62

Владимир Платонов

Національний університет фізичного виховання і спорту України
58

Валерій Геєць / V Heyets

Інститут економіки та прогнозування НАН України
57

Міщенко В.І. Мищенко В.И. Mishchenko VI Mischenko VI

Інститут економіки та прогнозування НАН України
57

Козій Євген, Козий Евгений, Kozii Yevhen

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
54

Іван Бех

Інститут проблем виховання НАПН України
49

Липатов Юрий Сергеевич Lipatov YS (10.07.1927-31.08.2007)

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
49

Данилишин Богдан / Danylyshyn Bohdan https://orcid.org/0000-0002-4058-1191

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
48

Головаха Євгеній Іванович; Головаха Е.И.; Golovakha E.

Інститут соціології НАН України
47

Лемешев Михайло / Lemeshev M. / Лемешев М.С. / Lemeschew Mychajlo

Вінницький національний технічний університет
46

Bereziuk Oleh / Березюк Олег Володимирович

Вінницький національний технічний університет
45

Сергій Дмитрович Максименко

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
45

Nosov Pavlo

Херсонська державна морська академія
44

Volodymyr Dzhagan

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
44

Ruslan Skrynkovskyy | Руслан Скриньковський

Львівський університет бізнесу та права
44

Леонід Григорович Мельник

Сумський державний університет
43

Міщенко Світлана Володимирівна

Державний торговельно-економічний університет