Перейти до основного вмісту

Леонід Григорович Мельник

Google Scolar
Цитувань 8549
i10-index 120
h-index 44
Посилання на профіль Google Scholar

Інформація про приналежність до ЗВО

Категорія закладу освіти
Заклади вищої освіти (ЗВО)
Скорочена назва ЗВО
Код в ЄДЕБО
Форма власності
Населений пункт (юридична)
Регіон (юридична)
Посилання на офіційний сайт ЗВО
www.sumdu.edu.ua

Кваліфікація науковця

  • Диплом спеціаліста, Сумський філіал Харківського політехнічного інституту, рік закінчення: 1971, спеціальність: Машини і апарати хімічних виробництв
  • Диплом доктора наук ДT 001921, виданий 11.03.1990
  • Диплом кандидата наук ЭK 006124, виданий 27.12.1978
  • Атестат доцента ДЦ 062468, виданий 27.04.1983
  • Атестат професора ПP 011707, виданий 26.12.1991